Kyndryl Česká republika, spol. s r.o. (Kyndryl Ceska republika, spol. s r.o.)

V Parku 2294/4, , Chodov
Praha 4, 148 00