Akim mühendislik tic. San. Ltd. Şti. (Akim Muhendislik Tic. San. Ltd. Sti.)

Zumrutevler Mah., Hanimeli Cad.Tuna Plaza No:17 Kat:8 D:31Maltepe
Istanbul,   34852 Turkey
www.akimmuhendislik.com.tr

Solution Name

Oracle Primavera P6

Solution Summary

 • Ensure Project Delivery Success For All Your Projects And Programs
 • Project Management – Anytime, Anywhere Access
 • Portfolio And Program Management – Prioritizing Projects And Optimizing Organizational Capacity
 • Planning And Risk Management – Executing Complex Projects With Ease
 • Resource Management – Matching People With Projects
 • Tracking Progress To Gain insights into Costs And Resource Use
 • Collaboration And Content Management – improving Organizational Performance Through Collaboration
 • Reporting And Analytics – Driving Sound Decision-Making

Solution Profile

 • Plan, schedule, and control large-scale programs and individual projects
 • Select the right strategic mix of projects
 • Balance resource capacity
 • Allocate best resources and track progress
 • Monitor and visualize project performance versus plan
 • Team collaboration

Distinguishing Features


Manage projects of any size with Oracle Primavera P6 in either on-premise or cloud-based, robust, and easy-to-use solution for globally prioritizing, planning, managing, and executing projects, programs, and portfolios

Solution Name

Oracle Primavera P6

Solution Availability

Global

Oracle Products

 • Oracle Database Enterprise Edition
 • Express Edition
 • Oracle Database Standard Edition One
 • Oracle Database Standard Edition
 • Standard Edition One
 • Oracle Database 11g Enterprise Edition
 • Oracle Database 11g Standard Edition
 • Oracle Database 11g Standard Edition One
 • Oracle Database 12c Enterprise Edition
 • Oracle Database 12c Standard Edition
 • Oracle Database 12c Standard Edition One
 • Business Intelligence
 • WebLogic
 • Oracle VM VirtualBox
 • Construction and Engineering
 • Primavera
 • Construction and Engineering
 • Primavera

Company Size Solution is Targeting

No data available.

Open Source Solutions

No

Whitepapers

 • Managing Risk in Primavera Risk Analysis Training (3 Days)

  What you will learn:

  This course provides training for Primavera’ s Risk Management solution. Participants will gain a thorough background in the basic concepts of risk management. This three-day class leads you through examples of specific risk modeling techniques and provides a lab-style workshop on the third day to allow students to apply the learned techniques.

  Learn to:

  • Use a Risk Register to assess risks qualitatively or quantitatively
  • Run a risk analysis
  • Use a Risk Register to propose, evaluate and justify mitigation
  • Track planned mitigation with rest of the project

  Suggested Prerequisites:

  • Fundamental Project Management knowledge
  • Knowledge of Windows

  Audience

  • Business Analysts
  • End Users
  • Functional Implementer
  • Project Manager

  Course Objectives:

  • Apply a risk assessment to a project schedule, resources and costs
  • Interpret, communicate and justify a risk analysis to the project team, management and stakeholders
  • Use risk management to improve your project management, set targets and contingency, set corporate and customer expectations

  Course Topics:

  • Basic schedule and cost risk analysis theory
  • Using three-point estimates for activities
  • Running a quantitative risk analysis
  • Understanding results (histograms, tornado charts)
  • Understanding project drivers (duration sensitivity, criticality)
  • Integration with Primavera
  • Cost & Resource Uncertainty
  • Risk assessment templating
  • Correlation, Probabilistic Branching
  • Risk Register (Risk Events) / Risk analysis techniques
  • Response Planning - Cost/Benefit analysis

   

   

  -----------------------------------------------In Turkish-----------------------------------------------------------------------------------------------

  Primavera Risk Analizi ile Proje Risklerini Yönetme (3 Gün)

  Neler Öğreneceksiniz?

  Primavera yazılım ailesindeki Proje Risk Analizi ürünü ile projelerde risk yönetimi ve analizi yapılması öğretilir. Katılımcılar, risk yönetimin temel kavramını öğrenirler. Eğitimde 3 gün boyunca örnek uygulamalar eşliğinde özel risk modelleme teknikleri üzerinde durulur ve proje risk senaryoları üzerinden alıştırmalar yapılır.

  Özet:

  • Risk Kayıtları kullanarak riskleri niceliksel ve niteliksel değerlendirmek
  • Risk Analizi çalıştırmak
  • Önleyici eylemleri belirleyebilmek ve değerlendirmek için risk kayıtlarının kullanılması
  • Projenin kalan kısmı için riskleri ve önleyici eylemleri takip etmek

  Ön Koşullar:

  • Temel proje yönetimi bilgisi
  • Windows işletim sistemi kullanma

  Katılımcılar

  • İş Analistleri
  • Son Kullanıcılar
  • Teknik Danışmanlar
  • Proje Mühendisleri ve Yöneticiler

  Kursun Hedefleri:

  • Bir proje iş programına süre, kaynak ve maliyet açısından risk değerlendirme yapılması
  • Risk analizini proje takımı, yönetim ve paydaşlara aktarmak, bilgilendirmek ve ihtiyaca göre düzenlemek
  • Risk yönetimini kullanarak proje yönetimi süreçlerini geliştirmek, hedefleri ve güvenlik rezervlerini belirlemek, kurumsal ve müşteri beklentilerini netleştirmek

  Kurs Başlıkları:

  • Temel Schedule ve Risk Analiz Teorisi
  • Aktiviteler için üç nokta tahminleme tekniğini kullanma
  • Sayısal risk analizi çalıştırma
  • Sonuçları anlama ve yorumlama (histogramlar ve grafikler)
  • Projeyi etkileyen faktörleri tanıma (süre ve maliyet hassasiyetleri, kritiklik endeksi, vs...)
  • Primavera ile entegrasyon
  • Kaynak ve Maliyet belirsizlikleri
  • Risk değerlendirme şablonları
  • Korelasyon ve olasılıklı dallandırma
  • Risk Kaydı (Risk Olayları – Tehdit ve Fırsatlar) / Risk analiz teknikleri
  • Önlem Planlama – Maliyet/Fayda analizleri
 • Advanced Project Management in Primavera P6 Training (2 Days)
  What you will learn:

  This course provides in-depth project management training in P6. Topics include updating baselines, importing and exporting project data, and top-down budgeting.

  Detailed instruction on earned value analysis includes lessons on duration types and how to calculate percent complete. Students also will learn to leverage best practices to create a project using methodologies.

  Learn to:

  • Global Change
  • Advanced Scheduling Techniques
  • Earned Value Analysis
  • Using Bucket Planning
  • Import and Export

  Audience

  • Business Analysts
  • End Users
  • Functional Implementer
  • Project Manager

  Suggested Prerequisites:

  • Basic project management knowledge
  • Project Management in Primavera P6

  Course Objectives:

  • Import and export data
  • Update baselines
  • Use Claim Digger
  • Apply duration types
  • Calculate percent complete
  • Use earned value analysis
  • Auto compute layouts
  • Assign Codes
  • Use global change
  • Advanced scheduling
  • Analyzing Resources and Roles
  • Manually Allocating Resources
  • Using Bucket Planning

   

  •  

  Course Topics:

  Assigning Codes

  • Assigning Activity Codes
  • Assigning Resource Codes
  • Assigning Project Codes

  Using User-Defined Fields and Global Change

  • Establishing User-Defined Fields
  • Defining Global Change Parameters

  Advanced Scheduling

  • Calculating Multiple Float Paths
  • Explaining Scheduling Logic Options
  • Identifying a Calendar’s Effect on Lag

  Importing and Exporting Data

  • Importing a Project
  • Exporting a Project
  • Importing/Exporting with MS Excel

  Updating Baselines

  • Update Activity and Resource Assignment Data

  Claim Digger

  • Creating a Comparison Report in Claim Digger

  Calculating Percent Complete

  • Describing Three Percent Complete Types
  • Using Weighted Steps to Calculate Percent Complete

  Earned Value Analysis

  • Define Performance Percent Complete
  • Review Results of Earned Value Techniques

  Activity Usage Profile and Spreadsheet

  • Displaying Cost Data
  • Displaying Curves in the Activity Usage Profile

   

  Auto Compute Actuals

  Analyzing Resources and Roles

  •       Using the Resource Usage Profile
  •       Using the Resource Usage Spreadsheet

  Manually Allocating Resources

  •       Viewing the Assignments Window
  •       Viewing and Editing Allocation

  Using Bucket Planning

  •       Editing Future Buckets
  •       Using Curves

   

  ------------------------------------------------In Turkish-------------------------------------------------------------------------------------

  Oracle Primavera P6 ile Proje Yönetimi İleri Eğitimi (2 Gün)

  Genel Bilgiler:

  Bu kurs Primavera P6 ile Proje Yönetimi için kapsamlı bir eğitim sunar. Proje kazanılmış değer analizi, ilerleme yüzdeleri, import ve export ile veri transferi gibi birçok önemli konu bu eğitimi başlıkları içinde yer alır.

  Katılımcılara eğitim sonunda onaylı ve imzalı olarak ileri düzeyde Oracle Primavera P6 sertifikası verilir.

  Neler Öğreneceksiniz:

  • Toplu değişiklikler
  • İleri scheduling teknikleri
  • Kazanılmış değer analizi
  • Manuel kaynak dağıtımı
  • İçeri ve dışarı veri aktarma

  Önbilgi Gereksinimi:

  • Temel proje yönetim bilgisi
  • Primavera P6 ile Proje Yönetimi Temel

  Katılımcılar:

  • Proje Yöneticileri
  • Son kullanıcılar
  • Proje Planlamacılar
  • İş Analistleri

  Eğitimin Hedefleri:

  • Kod atama
  • Verilerin Import ve export edilmesi
  • Hedefplan (baseline) güncelleme
  • Süre tiplerinin uygulanması
  • Yüzdesel ilerleme hesaplamaları
  • Kazanılmış değer analizi yapılması
  • Projeyi otomatik ilerletme
  • Kod atama
  • Kullanıcı tanımlı alanlar ve toplu değişiklik fonksiyonları
  • İleri çizelgeleme teknikleri
  • Detaylı kaynak analizi
  • Kaynak tarihlerinin elle ayarlanması
  • Kaynak dağılımlarının elle belirlenmesi

  Kurs Başlıkları:

  Kod Atama

  • Aktivite kodları atama
  • Kaynak kodları atama
  • Proje kodları atama

  Kullanıcı Tanımlı Alanlar ve Toplu Değişiklik

  • Kullanıcı tanımlı alanların kurulması
  • Toplu değişiklik fonksiyonlarının oluşturulması

  İleri Çizelgeleme (Scheduling)

  • Çoklu bolluk yollarının hesaplanması
  • Schedule ayarlarının incelenmesi
  • Takvimlerin Lag üzerindeki etkisi

  Veri Import ve Export

  • Bir projenin Import edilmesi
  • Bir projenin Export edilmesi
  • MS Excel kullanarak import ve export

  Hedeflan (Baseline) Güncelleme

  • Aktivite ve kaynak atama verisini değiştirip hedef güncelleme

  Yüzdesel İlerleme Hesaplamaları

  • Yüzde ilerleme tiplerinin tarif edilmesi
  • Yüzde ilerleme hesaplarken ağırlıklı adımların kullanılması

  Kazanılmış Değer Analizi

  • EVM teorisi ve Proje metriklerinin tanımlanması
  • Kazanışmış değer analizi grafikleri
  • Kazanılmış değer analizi sonuçlarının incelenmesi

  Aktivite Kullanım Profili ve Tablosu

  • Parasal verilerin görüntülenmesi
  • Aktivite kulanım profili içinde S eğrisi görüntüleme

  Detaylı Kaynak Analizi

  •       Kaynak kullanım grafiklerini inceleme
  •       Kaynak kulanım tablosunu görüntüleme

  Kaynak tarihlerinin elle ayarlanması

  •       Kaynak atama penceresini görüntüleme
  •       Kaynak kullanımını düzenleme

  Kaynak dağılımını elle belirleme

  •       İleriki dönemler için kaynak kullanımlarını girme
  •       Kaynak eğrilerini kullanma
 • Claim Management and Delay Analysis Training (2 Days)

  What you will learn:

  This course provides training for Claim Management theory with case study examples on project management software. Participants will gain knowledge through the basic concepts of claim management and delay analysis. This two-day class leads you through examples of specific claim analyzing tools, techniques and provides a lab-style workshop, and allow students to apply the learned techniques in scenario projects.

  Learn to:

  • Claim Management, Delay Analysis theory.
  • Window Analysis, Planned vs As-Built, and Delay Analysis Tools and Techniques
  • Time impacted Schedules, Extension of Time, Cost Adjustment

  Suggested Prerequisites:

  • Fundamental Project Management knowledge

  Audience

  • Claim Analysts
  • Project Managers
  • Contract Managers
  • Project Planners and Schedulers

  Course Objectives:

  • Learn the fundamentals of claim management ideas in a project schedule, use tools, and techniques.
  • Understand Delay Analysis, use claim management skills to improve your project management maturity

  Course Topics:

  • CPM Theory and a different approach to the Critical Path Method.
  • Early and Late cash flow histograms and “S” curves convergency
  • Constraints and effects on critical path and project activity dates
  • Creating Baseline schedules, monitoring changes, revisions, and updates
  • Change orders, variation orders, and revised baseline
  • Alternate baselines, track project changes, and schedule comparisons
  • Reporting planned versus earned progress and analyzing the delays
  • Time impacted schedules, force major events to contract
  • Introduction to the methodologies of “window analysis” and “as-built vs as planned” techniques
  • Collapses as-built analysis (but-for) for owners and contractors' perspective.
  • Project performance metrics and earned value analysis on project delays
  • Total float and free float discussion and ownership of float issue.
  • Finish Variance and Float effect on delay analysis. Multiple Float Paths, secondary, tertiary critical paths
  • Time impacts on the path to interim deliverables such as milestones
  • Alternate critical path theory, longest path vs TF = 0 differences on delay analysis
  • Delay analyze case studies for penalty/incentive fees. Scenarios & workshops for delay event simulation
  • Level of Effort Activities examples on cost adjustment and time extension
  • Suspension and resumes on projects, effects of claim submissions
 • Project Management in Oracle Primavera P6 Training (3 Days)

  What you will learn:

  This course provides hands-on training for Primavera’s client/server-based solution, leading participants through the entire project life cycle, from planning to execution. Topics include adding activities, assigning resources, and creating a baseline. Participants also gain a thorough background in the concepts of planning and scheduling.

  All workshops and instruction stress the three basic elements of project management: schedule, resource, and costs.

  Learn to:

  • Create a project
  • Add activities
  • Schedule a project
  • Assign resources
  • Adjust project schedule
  • Create reports

  Suggested Prerequisites:

  • Knowledge of Windows

  Audience

  • Business Analysts
  • End Users
  • Functional Implementer
  • Project Manager

  Course Objectives:

  • Manage multiple projects
  • Create a project
  • Create a Work Breakdown Structure
  • Add activities
  • Maintain the project documents library
  • Create relationships
  • Schedule the project
  • Assign constraints
  • Format schedule data
  • Define roles and resources
  • Assign resources and costs
  • Analyze resources
  • Optimize the project plan
  • Execute the project
  • Report performance

   

  Course Topics:

  Data, Navigating, and Layouts

  • Describe enterprise and project-specific data
  • Log in
  • Open an existing project
  • Navigate in the Home window and Activities window
  • Open an existing layout
  • Customize a layout
  • Save a layout

  Enterprise Project Structure

  • Describe the components that comprise the Enterprise Project Structure
  • View the EPS

  Creating a Project

  • Create a project
  • Navigate in the Projects window
  • View and modify information in Project Details

  Creating a Work Breakdown Structure

  • Define a Work Breakdown Structure
  • Create multiple levels of a WBS hierarchy

  Adding Activities

  • Describe an activity and its components
  • Describe activity types
  • Add activities
  • Add a Notebook topic to an activity
  • Add steps to an activity
  • Assign activity codes to activities

  Creating Relationships

  • View a network logic diagram
  • Differentiate between the four relationship types
  • Create relationships in the Activity Network
  • Create relationships in Activity Details

  Scheduling

  • Perform a forward and backward pass
  • Describe float and its impact on a schedule
  • Identify loops and open ends
  • Calculate a schedule

  Assigning Constraints

  • Appy an overall deadline to a project
  • Apply a constraint to an individual activity
  • Add notebook topics to constrained activities
  • Describe the available constraint types

  Maintaining the Project Documents Library

  • Describe the difference between a work product and a reference document
  • Create a document record
  • Link the document record to a project document or work product
  • Assign the project document to an activity or WBS

  Formatting Schedule Data

  • Group activities according to a specific criteria
  • Sort activities
  • Apply a filter
  • Create a filter

  Roles and Resources

  • Describe roles
  • Views the roles dictionary
  • Describe resources
  • Identify the differences between labor, nonlabor and material resources
  • View the resource dictionary

  Assigning Resources and Costs

  • Assign resources by role
  • Assign labor, nonlabor, and material resources to activities
  • Adjust Budgeted Units/Time for a resource
  • Assign expenses to activities

  Analyzing Resources

  • Display the Resource Usage Profile
  • Format a profile
  • Format the timescale

  Optimizing the Project Plan

  • Analyze schedule dates
  • Shorten a project schedule
  • Analyze resource availability
  • Remove resource over allocation
  • Analyze project costs

   

  Baselining the Project Plan

  • Create a baseline plan
  • Display baseline bars on the Gantt Chart
  • Modify the bars on the Gantt Chart

  Project Execution and Control

  • Describe several methods for updating the project schedule
  • Use Progress Spotlight
  • Status activities
  • Reschedule the project

  Reporting Performance

  • Describe reporting methods
  • Run a schedule report
  • Create a resource report with the Report wizard
  • Create a time distributed report
  • Create a report using the current layout

  Project Web Site

  • Create and launch a project Web site
  • Customize the appearance of a project Web site
  • Publish activity layouts as HTML pages

   

  --------------------------------------------------------------------------------- In Turkish-------------------------------------------------------------------

  Oracle Primavera P6 ile Proje Yönetimi Temel  (3 Gün)

  Genel Bilgiler:

  Bilgisayar başında uygulamalı olarak devam eden bu üç günlük Primavera P6 Temel eğitiminde, bütün proje yönetimi yaşam döngüsü planlamadan yürütmeye kadar öğretilir. Katılımcılara eğitim sonunda onaylı ve imzalı olarak temel düzeyde Oracle Primavera P6 sertifikası verilir.

  Proje yönetimin üç temel elementi olan zaman, kaynak ve maliyet başlıkları üzerinde ağırlıklı olarak durulur. Primavera P6 yazılımı ile birlikte ayrıca temel düzeyde proje yönetimin mantığı da anlatılır.

  Neler Öğreneceksiniz:

  • Proje oluşturmayı
  • Aktivite eklemeyi
  • Projeyi schedule etmeyi
  • Kaynak atamayı
  • Projeyi optimize etmeyi
  • Rapor oluşturmayı

  Önbilgi Gereksinimi:

  • Temel Windows işletim sistemi bilgisi

  Katılımcılar:

  • Proje Yöneticileri
  • Son kullanıcılar
  • Proje Planlamacılar
  • İş Analistleri

  Eğitimin Hedefleri:

  • Çoklu proje yönetimi
  • Proje yaratma
  • WBS (İş Dağılım Ağacı) oluşturma
  • Aktivite ekleme
  • İlişki kurma
  • Proje çizelgeleme (Scheduling)
  • Tarih zorlamaları / Kısıtlamalar
  • Aktivite kodları oluşturma ve atama
  • Proje verilerini düzenleme, biçimlendirme
  • Kaynak ve rol tanımlama
  • Kaynak ve maliyet atama
  • Kaynak analizi
  • Proje planını idealize etme
  • Proje hedef plan (baseline) oluşturma
  • Projeyi yürütme / ilerletme
  • Performansı raporlama

   

  Kurs Başlıkları:

  Veri tipleri, Navigasyon ve Layoutlar

  • Kurumsal ve projeye özgü verileri ayırma
  • Sisteme giriş / Oturum açma
  • Mevcut bir projenin açılması
  • Ara yüzü tanıma ve pencereler arası gezinti
  • Var olan bir Layout’un açılması
  • Bir Layout’un düzenlenmesi
  • Bir Layout’un kaydedilmesi

  Kurumsal Proje Yapısı

  • Kurumsal proje yapısını (EPS) oluşturan bileşenler
  • EPS görüntüleme ve oluşturma

  Proje Oluşturma

  • Yeni bir proje yaratma
  • Projeler penceresinde gezinti
  • Proje detaylarını görüntüleme ve düzenleme

  WBS Oluşturma

  • WBS (İş dağılım ağacını) tanımlama
  • Çok seviyeli bir WBS oluşturma

  Aktiviteleri Ekleme

  • Bir aktiviteyi ve bileşenlerini tanımlama
  • Aktivite tiplerini tanımlama
  • Aktiviteleri ekleme
  • Aktivitelere not ekleme
  • Aktivitelere adımlar ekleme
  • Bir aktiviteye takvim atama

  İlişkileri Oluşturma

  • Aktivite Ağ diyagramını görüntüleme
  • Dört değişik ilişki tipin birbirinden ayırma
  • Aktivite ağ diyagramında ilişki kurma
  • Aktivite detayları ekranında ilişki kurma

  Çizelgeleme (Scheduling) - CPM

  • Kritik yol yönetiminin temelleri ve irdelenmesi
  • Bolluk (Float) kavramı ve etkileri
  • Açık uçların ve dairesel döngülerin tespiti
  • Projeyi hesaplatma (Scheduling)

  Kısıtlamaları Atama

  • Projenin tümüne mecburi bitiş kısıtlaması uygulama
  • Tek bir aktiviteye tarih kısıtlaması uygulama
  • Kısıtlanan aktiviteye not açıklaması ekleme
  • Kullanılabilen kısıtlama çeşitlerini açıklama

  Aktivite Kodları

  • Aktivite kodu mantığını örneklendirme
  • Global / Proje / EPS Aktivite kodları farklarını belirleme
  • Bir aktivite kodu ve değer kümesini oluşturma
  • Aktivitelere kod atama

  Proje Verilerini Düzenleme

  • Aktiviteleri belirli bir kritere göre gruplama
  • Aktiviteleri sıralama
  • Filtreler uygulama
  • Yeni bir filtre yaratma

  Kaynak Ve Roller

  • Kaynak ve rolleri tanımlama
  • Kaynak kütüphanesinde kaynakları görüntüleme
  • Labor, Nonlabor ve Material cinsi kaynakların farklarını belirleme
  • Yeni bir kaynak oluşturulması
  • Kaynağın kapasitesinin (Max.Units / Time) ve birim fiyatının (Price / Unit) girilmesi

  Kaynak ve Maliyet Atama

  • Aktivitelere Labor, Nonlabor ve Material tipinde kaynak atama
  • Kaynağın Budgeted Units/Time değerini ayarlama
  • Kaynağın Budgeted Units değerini ayarlama
  • Aktiviteye masraf atama

  Kaynak Analizi

  • Kaynak dağılım grafiklerini görüntüleme
  • Kaynak dağılım ekranını düzenleme
  • Zaman ölçeğini ayarlama

  Proje Planını İdealize Etme

  • Proje tarihlerini analiz etme
  • Projeyi kısaltmaya çalışma
  • Kaynakların uygunluğunu denetleme
  • Kaynak aşırı yüklenmelerini giderme
  • Proje maliyetini analiz etme

   

  Hedef Plan Oluşturma (Baseline)

  • Bir baseline oluşturma
  • Gantt Chart içine baseline bar’ları görüntüleme
  • Gantt Chart içinde bar’ları düzenleme

  Proje Yürütme ve Kontrol

  • Projeyi yürütme için farklı yolları açıklama
  • Progress Spotlight kullanılması
  • Aktiviteleri ilerletme / günceleme
  • Projeyi yeniden hesaplatma (Re scheduling)

  Performans Raporlaması

  • Raporlama yöntemlerini açıklama
  • Bir Schedule raporu çalıştırma
  • Rapor sihirbazı ile bir kaynak raporu oluşturma
  • Zaman göre dağılan bir rapor oluşturma
  • Mevcut Layout’u kullanarak bir rapor oluşturma

Data Sheets

 • Oracle Primavera Project Schedule Quality Check Metrics (AKIM Engineering)

  Constraints 
  Schedule constraints have a significant effect on risk analysis results. They should be used sparingly, and only when the constraint reflects reality. Constraints to be particularly aware of are: • Must start on and Must finish on – preceding delays will not delay the task, and preceding time savings will not bring it earlier • Start on or after (SNET) and Finish on or after (FNET) – preceding time savings will not bring the task earlier Consider removing these constraints and replacing them with logic (e.g. Finish-to-Start links) instead. Other types of constraints are less significant because they do not influence the tasks' dates, only their floats. For example, you can use a Finish on or before constraint to indicate the desired completion date of a task – this will not force the task to finish on that day, but the shortfall will be indicated in the task's float.


  Open-ended tasks (Does not include ignored links) 
  For a schedule risk analysis to be meaningful, it is important that tasks' dates are set by logic (e.g. Finish-to-Start links) rather than constraints. This is so that the risk analysis will recognize the knock-on effect of delays. An open-ended task is one that does not have at least one predecessor and one successor – it indicates a possible lack of logic. Consider closing open-ended tasks: • If a task has no predecessor, try to find some other tasks which could potentially delay it. Leave it as open-ended if it is the project start milestone. • If a task has no successors, try to find some other tasks which it could potentially delay. Leave it as open-ended if it is a project finish or reporting milestone.

  Out of sequence updates ("broken logic") 
  The logic in a plan can be broken when tasks have started or finished before their predecessors. It is Constraints

  It is recommended that any broken logic is removed or corrected to ensure the project schedules as expected. For example, if task A has a Finish-to-Start link to task B, but B has been started (by giving it an Actual Start date), this is broken logic. It is not clear whether B's remaining work should wait for task A to finish, or start straight away. Consider fixing the broken logic by either removing the link or removing the actual dates. Also, consider using the retained logic/progress override options on the Scheduling tab of the Plan | Options dialog box.

  Lags longer than 0 Day
  A lag is a gap in the logic between two tasks – a delay between the dates of two tasks that are linked together. Lags cannot have risk or uncertainty. In reality it is likely that the lag represents either work or a delay, whose duration is uncertain. This is particularly significant for long lags. Consider replacing the lag with a task, so that uncertainty and risks can be assessed against it. Use the Convert Lags to Tasks tool when a project contains a large number of long lags.

  Negative lags ("leads") 
  A negative lag is an overlap in the logic between two tasks – often it is used to represent a task starting earlier, with sufficient time allow some other work to happen. Lags cannot have risk or uncertainty. In reality, it is likely that the negative lag represents a necessary overlap, whose duration is uncertain. Consider replacing a negative lag with another kind of link that does not need the lag. For example: • Replace a negative lag on a Finish-to-Start link with a positive lag on a Start-to-Start link. • Split the tasks so that the overlap is explicitly represented by a task.


  Positive lags on Finish-to-Start links 
  A lag is a gap in the logic between two tasks – a delay after one task finishes before the next one starts. Lags cannot have risk or uncertainty. In reality, it is likely that the lag represents either work or a delay, whose duration is uncertain. Consider replacing the lag with a task, so that uncertainty and risks can be assessed against it. Use the Convert Lags to Tasks tool when a project contains a large number of long lags.


  Start-to-Finish links 
  Start-to-Finish links are used deliberately very rarely because they have the unusual effect that the successor happens before the predecessor. Consider whether this logic might be a mistake, especially if it is between tasks that are not milestones.


  Lags between tasks with different calendars 
  A lag is a gap in the logic between two tasks – a delay between the dates of two tasks that are linked together. When the two tasks have different calendars, it is not clear which calendar the task will use – whether it is the preceding task's or the succeeding task's calendar. Consider replacing the lag with a task, so that its calendar can be explicitly defined. Use the Convert Lags to Tasks tool when a project contains a large number of long lags.


  Links to/from summary tasks 
  Many people prefer not to put predecessors or successors against summary tasks, because other project management tools (such as Primavera P6) do not support them. Consider removing logic on a summary task, by using a milestone to represent the start or finish of all the tasks in the summary heading, and putting the link on the milestone instead of the summary task.

   

About Akim mühendislik tic. San. Ltd. Şti. (Akim Muhendislik Tic. San. Ltd. Sti.)


AKIM ENGINEERING Consulting Company; as Primavera Specialized Oracle Gold Partner, established in 1994 and providing Primavera consulting and implementation & integration services as well as delivering internationally recognized Primavera certified training. AKIM Engineering is also providing Primavera software installation and technical/how-to support, help desk service, and problem-solving regarding project management and planning with Oracle Primavera software. We do also provide official oracle primavera software licenses, as an Engineering and Construction Industry specialized company and work as Authorized Representative for Primavera products.

We are also experts in building Primavera baseline schedules as well as executing, updating, and reporting project schedules. We help customers to build PMO and learn/implement performing earned value management, resource capacity planning, and resource leveling, project risk management, Monte Carlo risk simulation, delay analysis, and claim management, ERP integration with Primavera services in Oracle Primavera at their project environment. We also have experience in successfully integrating Oracle Primavera products into client organizations, significantly improving their project management and planning capabilities. Our internationally certified training classes address user adoption challenges by combining both tool use and project management & planning theory.is a team of dedicated professionals that specialize in various engineering disciplines and provide project management consulting services to our clients in different industries since 1994. We are official Primavera Authorized Representative and we do provide Primavera trainings, technical support, consulting services and Primavera license sales.

 • 26 years of solid experience in consulting (Since 1994)
 • Engineering & Construction Industry Specialization awarded by Oracle
 • Oracle Primavera Enterprise Specialized Company
 • Oracle Gold Partner title and Official license sales right.
 • International Primavera Certificate in English after training
 • PMP (Project Management Professional) certified engineers and consultants
 • Oracle Primavera certified instructors with over 20 years of experiences
 • More than 560 corporate companies as references
 • Delivered training and consulting services to more than 8000 individual professional
 • Consulting and Primavera Scheduling experiences on real projects
 • All services are available in English and Turkish
 • Great customer satisfaction rates over %99
 • The oldest and well-known company in Turkey as Primavera Expert

View Partner Profile